Ресертифікаційний аудит

В липні 2017 провідними аудиторами QS Cert-Ukraine B.V. було проведено ресертифікаційний аудит Інтегрованої Системи Менеджменту (ІСМ) компанії в сферах якості та харчової безпечності відповідно до міжнародних стандартів  ISO 9001:2014 та FSSC 22000, версія 3 (харчова упаковка).

Протягом аудиту оцінювалася діяльність компанії у відповідності до міжнародних стандартів. В процесі аудиту компанія продемонструвала:

    - Значний розвиток Інтегрованої Системи Менеджменту у сферах якості та харчової безпечності, їх розвиток та можливість застосування у сфері сертифікації.

    - Дотримання принципів постійного розвитку

    - Менеджмент процесів компанії, що базується на ризико-орієнтованому мисленні

    - Відповідність пакетів для запікання законодавствам США та ЄС

    - Позитивна стратегія розвитку компанії відповідно до новітніх технологій та реалізації інноваційних проектів в сфері ІТ, екології, підвищення рівня кваліфікації персоналу

    - Збільшилася кількість та якість лабораторного обладнання, покращилися методи контролю