Наглядовий аудит

В листопаді 2016 року Система Менеджмент та харчової безпечності ТОВ «Екопласт» успішно пройшла наглядовий аудит, що проводився незалежним аудитором з QSCert Ukraine B.V.

 Зв’язку з новою версією ISO 9001, процеси Системи менеджменту якості ТОВ «Екопласт» були покращені і приведені до відповідності до вимог ISO 9001:2015. Одним з ключових елементів покращення була розробка та впровадження процедури управління ризиками, заснованої на SWOT аналізі ТОВ «Екопласт».

У 2017 році заплановано впровадження інновацій відповідно до вимог ISO 9001:2015.