Екологічний аудит

У грудні 2018 року компанія ТОВ «Екопласт» успішно пройшла екологічний аудит, що проводиться раз на три роки Державною екологічною інспекцією України.

Протягом аудиту компанію перевіряли на відповідність державній політиці у сфері захисту навколишнього середовища. Жодних зауважень до роботи ТОВ «Екопласт» з відходами, їх зберіганням та утилізацією, не виникло.

Колектив компанії володіє знаннями у сферах захисту навколишнього середовища, управління відходами, викидами забруднюючих речовин і повітря, помірне використання водних, мінеральних та ґрунтових ресурсів (проведення ремедіації та меліорації), підтримання норм споживання води та максимальних дозволених її витрат. Таким чином, ТОВ «Екопласт» відповідає всім вимогам екологічного законодавства.